onze ledenbedrijfsnaamvestigingsplaats
Alphega-apotheek De DorpsackerZwaagwesteinde info
Apotheek WorkumWorkum info
Service Apotheek WestWolvega info
Service Apotheek de GriffioenWolvega info
BENU Apotheek SurhuisterveenSurhuisterveen info
Alphega-apotheek StiensStiens info
Alphega-apotheek PostmaSneek info
Apotheek SasburgSneek info
Apotheek van der SluisSneek info
Apotheek De Drie StellingenOosterwolde info
Apotheek de WisselNoordwolde info
Apotheek de WaagLemmer info
BENU Apotheek AldlânLeeuwarden info
Apotheek BilgaardLeeuwarden info
Apotheek BoitenLeeuwarden info
Apotheek GrevingLeeuwarden info
BENU Apotheek HuizumerpoortLeeuwarden info
Centraal ApotheekLeeuwarden info
Apotheek SonnegaLeeuwarden info
Apotheek KouwenhovenLeeuwarden info
Apotheek Wijkgezondheidscentrum CamminghaburenLeeuwarden info
Apotheek ZorgplusLeeuwarden info
Apotheek BonnehusLeeuwarden info
Poliklinische Apotheek MCL Leeuwarden Leeuwarden info
Service apotheek BuitenhoveLeeuwarden info
Apotheek Servicepunt Leeuwarden ZuidLeeuwarden info
BENU Apotheek NylânLeeuwarden info
Apotheek It KrúswâldKollum info
BENU Apotheek JoureJoure info
Medsen Apotheek HardegarijpHurdegaryp info
Apotheek de Greiden OPG MediveenHeerenveen info
Alphega-apotheek SwarteHeerenveen info
Linde ApotheekHeerenveen info
Apotheek SchoterpoortHeerenveen info
Apotheek de TjongerHeerenveen info
Alphega-apotheek HaskerbrugHeerenveen info
BENU Apotheek HeerenveenHeerenveen info
Apotheek OosterparkHarlingen info
Apotheek WesterterpHarlingen info
BENU Apotheek HarkemaHarkema info
Apotheek Mid-FryslânGrou info
Apotheek GorredijkGorredijk info
Apotheek De HertogFraneker info
Apotheek BarentsenDrachten info
Apotheek de WikenDrachten info
Poliklinische apotheek Nij SmellingheDrachten info
Apotheek De DragtDrachten info
Apotheek Dokkum CentrumDokkum info
Apotheek Dokkum bij het ziekenhuisDokkum info
Spoedapotheek Dokkum en omstrekenDokkum info
Apotheek de Dokkumer WâldenDamwoude info
Apotheek BurgumBurgum info
Apotheek It KrúswâldBuitenpost info
Apotheek Bolsward / OPG MediveenBolsward info
Alphega-apotheek De Drie StellingenAppelscha info
Apotheek MienskipAkkrum info
Alphega-apotheek De Dorpsacker
Adres:Badhúswei 1 AFax:0511-443751
 9271 VA ZwaagwesteindeE-mail:dorpsacker@ezorg.nl
Telefoon:0511-445050Internet:http://www.dorpsacker.nl
Apotheek Workum
Adres:Konvintsdyk 1Fax:0515-543644
 8711 GB WorkumE-mail:info@apotheekworkum.nl
Telefoon:0515-541591Internet:http://www.apotheekworkum.nl
Service Apotheek West
Adres:Hoofdstraat West 12Fax:0561-615873
 8471 HV WolvegaE-mail:info@apotheekwestwolvega.nl
Telefoon:0561-616888Internet:http://www.apotheekwestwolvega.nl
Service Apotheek de Griffioen
Adres:Hoofdstraat Oost 61Fax:0561-614383
 8471 JK WolvegaE-mail:info@apotheekdegriffioen.nl
Telefoon:0561-612708Internet:http://www.apotheekhaspers.nl
BENU Apotheek Surhuisterveen
Adres:Nije Jirden 8 AFax:0512-362174
 9231 KT SurhuisterveenE-mail:surhuisterveen@benuapotheek.nl
Telefoon:0512-363035Internet:http://https://surhuisterveen.benuapotheek.nl
Alphega-apotheek Stiens
Adres:Griene Leane 5AFax:058-2572939
 9051 LZ StiensE-mail:info@apotheekstiens.nl
Telefoon:058-2572131Internet:http://www.apotheekstiens.nl
Alphega-apotheek Postma
Adres:Oosterdijk 65Fax:0515 417614
 8601 BR SneekE-mail:apotheek.postma@ezorg.nl
Telefoon:0515-412316Internet:http://www.apotheekpostma.nl
Apotheek Sasburg
Adres:Ype Staakstraat 1Fax:0515-411612
 8607 BH SneekE-mail:apotheeksasburg@ezorg.nl
Telefoon:0515-411711Internet:http://www.apotheeksasburg.nl
Apotheek van der Sluis
Adres:Simmerdyk 14 gFax:0515-433736
 8601 ZP SneekE-mail:info@apotheekvandersluis.nl
Telefoon:0515-425050Internet:http://www.apotheekvandersluis.nl
Apotheek De Drie Stellingen
Adres:Brink 1 - 101Fax:0516 515908
 8431 LD OosterwoldeE-mail:tjhjansen@kadds.nl
Telefoon:0516-515001Internet:http://www.apotheekde3stellingen.nl
Apotheek de Wissel
Adres:Kleine Singel 38Fax:0561-474000
 8391 HS NoordwoldeE-mail:apotheekdewissel@ezorg.nl
Telefoon:0561-474007Internet:http://www.apotheekdewissel.nl
Apotheek de Waag
Adres:Nieuwburen 24Fax:0514-563014
 8531 EH LemmerE-mail:info@apotheekdewaag.nl
Telefoon:0514-563888Internet:http://www.dewaag.mediq-apotheek.nl
BENU Apotheek Aldlân
Adres:Zevenblad 1Fax:058 - 2887269
 8935 RK LeeuwardenE-mail:aldlan@benuapotheek.nl
Telefoon:058-2887374Internet:http://www.apotheekaldlan.nl
Apotheek Bilgaard
Adres:Skrokdam 1Fax:058-2672660
 8918 LB LeeuwardenE-mail:apotheek.bilgaard@ezorg.nl
Telefoon:058-2660609Internet:http://www.apotheekbilgaard.nl
Apotheek Boiten
Adres:Coopmansstraat 30Fax:058-2127691
 8921 ST LeeuwardenE-mail:info@apotheekboiten.nl
Telefoon:058-2121825Internet:http://www.apotheekboiten.nl
Apotheek Greving
Adres:Verlengde Schrans 14Fax:058-2136652
 8932 NN LeeuwardenE-mail:
Telefoon:058-2157788Internet:http://www.apotheekgreving.nl
BENU Apotheek Huizumerpoort
Adres:Sixmastraat 6Fax:058-2138995
 8932 PA LeeuwardenE-mail:huizumerpoort@benuapotheek.nl
Telefoon:058-2124514Internet:http://www.huizumerpoort.benuapotheek.nl
Centraal Apotheek
Adres:Voorstreek 58Fax:058 2138999
 8911 JS LeeuwardenE-mail:info@centraalapotheek.nl
Telefoon:058-2135255Internet:http://www.centraalapotheek.nl
Apotheek Sonnega
Adres:Tweebaksmarkt 28Fax:058 - 2154171
 8911 KX LeeuwardenE-mail:apotheek.sonnega@ezorg.nl
Telefoon:058-2123057Internet:http://www.apotheeksonnega.nl
Apotheek Kouwenhoven
Adres:Spanjaardslaan 160Fax:058-2128304
 8916 AC LeeuwardenE-mail:apotheek.kouwenhoven@planet.nl
Telefoon:058-2124339Internet:http://www.apotheekkouwenhoven.nl
Apotheek Wijkgezondheidscentrum Camminghaburen
Adres:Havingastate 1Fax:
 8925 AZ LeeuwardenE-mail:apotheek@gc-camminghaburen.nl
Telefoon:058-2671919Internet:http://www.gc-camminghaburen.nl
Apotheek Zorgplus
Adres:Skrokdam 1Fax:
 8918 LB LeeuwardenE-mail:apotheek.zorgplus@ezorg.nl
Telefoon:058-2131503Internet:http://www.apotheekzorgplus.nl
Apotheek Bonnehus
Adres:De Drie Dukatons 2MFax:058-2132710
 8917 ET LeeuwardenE-mail:apotheek.bonnehus@ezorg.nl
Telefoon:058-2998813Internet:http://www.apotheekbonnehus.com
Poliklinische Apotheek MCL Leeuwarden
Adres:Henri Dunantweg 2Fax:
 8934 AD LeeuwardenE-mail:spoedapotheek.leeuwarden@planet.nl
Telefoon:058-2861313Internet:http://paleeuwarden.nl
Service apotheek Buitenhove
Adres:J.H. Knoopstraat 6Fax:058-3030132
 8933 GS LeeuwardenE-mail:info@apotheekbuitenhove.nl
Telefoon:058-3030410Internet:http://www.serviceapotheek.nl
Apotheek Servicepunt Leeuwarden Zuid
Adres:Wiardaplantage 3Fax:058-2800366
 8939 AA LeeuwardenE-mail:
Telefoon:058-2889199Internet:http://apotheekgreving.nl
BENU Apotheek Nylân
Adres:Nijlansdyk 122Fax:
 8931 GN LeeuwardenE-mail:nylan@benuapotheek.nl
Telefoon:058-7600186Internet:http://
Apotheek It Krúswâld
Adres:Voorstraat 62Fax:0511-452268
 9291 CL KollumE-mail:kollum@itkruswald.nl
Telefoon:0511-452451Internet:http://www.itkruswald.nl
BENU Apotheek Joure
Adres:Sluisdijk 30-3Fax:0513-417304
 8501 BZ JoureE-mail:joure@benuapotheek.nl
Telefoon:0513-414646Internet:http://joure.benuapotheek.nl
Medsen Apotheek Hardegarijp
Adres:Van Weerden Poelmanstraat 13Fax:0511-475425
 9254 CS HurdegarypE-mail:hardegarijp@medsenapotheek.nl
Telefoon:0511-473060Internet:http://www.hardegarijp.medsenapotheek.nl
Apotheek de Greiden OPG Mediveen
Adres:Jister 17-19Fax:0513-622759
 8446 CD HeerenveenE-mail:degreiden@mediq-apotheek.nl
Telefoon:0513-625956Internet:http://degreiden.mediq-apotheek.nl
Alphega-apotheek Swarte
Adres:Veldschans 79Fax:0513-651018
 8448 EX HeerenveenE-mail:info@apotheekswarte.nl
Telefoon:0513-622168Internet:http://https://www.alphega-apotheek.nl/en/web/apotheekswarte
Linde Apotheek
Adres:Veldschans 79-81Fax:0513-651018
 8448 EX HeerenveenE-mail:info@apotheekswarte.nl
Telefoon:0513-622158Internet:http://www.linde-apotheek.nl
Apotheek Schoterpoort
Adres:Burg. Falkenaweg 204Fax:0513 646944
 8443 DH HeerenveenE-mail:info@apotheekschoterpoort.nl
Telefoon:0513-647080Internet:http://www.apotheekschoterpoort.nl
Apotheek de Tjonger
Adres:Thialfweg 44Fax:0513 - 685919
 8441 PW HeerenveenE-mail:info@apotheekdetjonger.nl
Telefoon:0513-685460Internet:http://
Alphega-apotheek Haskerbrug
Adres:Kattebos 146Fax:0513-714222
 8446 DB HeerenveenE-mail:apotheker@haskerbrug.nl
Telefoon:0513-622138Internet:http://www.haskerbrug.nl
BENU Apotheek Heerenveen
Adres:Jister 17-19Fax:
 8446 CD HeerenveenE-mail:heerenveen@benuapotheek.nl
Telefoon:0513-625956Internet:http://heerenveen.benuapotheek.nl
Apotheek Oosterpark
Adres:Fax:
  HarlingenE-mail:
Telefoon:Internet:http://
Apotheek Westerterp
Adres:Fax:
  HarlingenE-mail:
Telefoon:Internet:http://
BENU Apotheek Harkema
Adres:Nijebuorren 42Fax:0512-363981
 9281 LZ HarkemaE-mail:harkema@benuapotheek.nl
Telefoon:0512-362737Internet:http://harkema.benuapotheek.nl
Apotheek Mid-Fryslân
Adres:Oostergostraat 53Fax:0566 621451
 9001 CH GrouE-mail:info@apotheekmidfryslan.nl
Telefoon:0566-622695Internet:http://www.apotheekmid-fryslan.nl
Apotheek Gorredijk
Adres:Burgemeester Selhorststraat 4Fax:
 8401 PA GorredijkE-mail:info@apotheekgorredijk.nl
Telefoon:0513-465535Internet:http://www.apotheekgorredijk.nl
Apotheek De Hertog
Adres:Hertog van Saxenlaan 36-aFax:0517-391585
 8801 ES FranekerE-mail:info@apotheekdehertog.nl
Telefoon:0517-391800Internet:http://www.apotheekdehertog.nl
Apotheek Barentsen
Adres:Vogelzang 46Fax:
 9201 SC DrachtenE-mail:arwbarentsen@pharmium.nl
Telefoon:0512-512093Internet:http://www.mediq-apotheek.nl
Apotheek de Wiken
Adres:Middelwijk 39aFax:0512-541788
 9202 GN DrachtenE-mail:info@apotheekdewiken.nl
Telefoon:0512-584736Internet:http://www.apotheekdewiken.nl
Poliklinische apotheek Nij Smellinghe
Adres:Compagnonsplein 1Fax:
 9202 NN DrachtenE-mail:K.Molen@nijsmellinghe.nl
Telefoon:0512-588 870Internet:http://www.nijsmellinghe.nl
Apotheek De Dragt
Adres:Eems 36Fax:0512 510550
 9204 JX DrachtenE-mail:info@apotheekdedragt.nl
Telefoon:0512-521300Internet:http://www.apotheekdedragt.nl
Apotheek Dokkum Centrum
Adres:Vlasstraat 3-5-7Fax:0519-298094
 9101 MX DokkumE-mail:
Telefoon:0519-292454Internet:http://
Apotheek Dokkum bij het ziekenhuis
Adres:Birdaarderstraatweg 78Fax:0519-297155
 9101 PK DokkumE-mail:info@apotheekdokkum.nl
Telefoon:0519-297177Internet:http://www.apotheekdokkumziekenhuis.nl
Spoedapotheek Dokkum en omstreken
Adres:Birdaarderstraatweg 70AFax:0519-291956
 9101 DC DokkumE-mail:
Telefoon:0519-291955Internet:http://www.spoedapotheek.nl
Apotheek de Dokkumer Wâlden
Adres:Munewei 27Fax:0511 424195
 9104 CX DamwoudeE-mail:info@dokkumerwalden.nl
Telefoon:0511-423688Internet:http://www.dokkumerwalden.nl
Apotheek Burgum
Adres:Markt 66Fax:0511-465111
 9251 JS BurgumE-mail:apotheekburgum@ezorg.nl
Telefoon:0511-462500Internet:http://www.apotheekburgum.nl
Apotheek It Krúswâld
Adres:Voorstraat 13Fax:0511-543 660
 9285 NM BuitenpostE-mail:buitenpost@itkruswald.nl
Telefoon:0511-542623Internet:http://www.itkruswald.nl/
Apotheek Bolsward / OPG Mediveen
Adres:Jongemastraat 1Fax:
 8701 JA BolswardE-mail:bolsward@mediq-apotheek.nl
Telefoon:0515-572283Internet:http://www.bolsward.mediq-apotheek.nl
Alphega-apotheek De Drie Stellingen
Adres:Vaart Zuidzijde 60Fax:0516-431288
 8426 AG AppelschaE-mail:appelscha@kadds.nl
Telefoon:0516-432722Internet:http://www.apotheekappelscha.nl
Apotheek Mienskip
Adres:Leppedyk 5aFax:0566 621451
 8491 GJ AkkrumE-mail:info@apotheekmid-fryslan.nl
Telefoon:0566-654646Internet:http://apothekermienskip@ezorg.nl