de apotheek

 

De Apotheek
Als u aan de apotheek denkt u natuurlijk aan medicijnen. Daar is het team van de apotheek elke dag mee bezig. De apotheker controleert elk recept en zorgt dat u de juiste medicijnen krijgt die u veilig kunt gebruiken. Vaak zonder dat u er iets van merkt. De apotheker weet ook alles over het combineren van medicijnen. En over het voorkomen van bijwerkingen. Ook van medicijnen zonder recept. Dus vragen over medicijnen en gezondheid stelt u aan de apotheker. Dat kan de hele dag zonder afspraak.

Teamwork met andere zorgverleners
De apotheker controleert of voorgeschreven geneesmiddelen geschikt zijn in uw situatie. Zo niet, dan neemt hij contact op met uw arts. Het werkt prettig als uw apotheker en (huis)arts elkaar kennen. Zij houden uw medicatiedossier samen op orde en overleggen regelmatig met elkaar overleggen over welke medicijnen het beste toegepast kunnen worden. Uw apotheek in de buurt onderhoudt ook goede contacten met de thuiszorgverpleegkundigen. Dit lokale teamwork komt uw behandeling ten goede. 

Spreekkamer
Ieder apotheek heeft een spreekkamer. Dus wilt u eens over uw medicijnen praten, advies over hulpmiddelen, of zijn er persoonlijke zaken die u wilt bespreken, laat dit weten en maak gebruik van de mogelijkheid voor een gesprek.

Bezorgen van medicijnen
Op uw verzoek kunnen medicijnen of hulpmiddelen zonder extra kosten bij u thuis worden afgeleverd.

Gezondheidsgerelateerde producten
U kunt in uw apotheek in de buurt ook uitstekend terecht voor allerlei gezondheidsgerelateerde producten. Er zijn apothekersassistenten met speciale expertise op het gebied van:

- diabetesartikelen
- incontinentie (incontinentieverband, katheters)
- wondzorg
- medische voeding
- hulpmiddelen bij het gebruik van medicijnen

Bel of loopt u gerust binnen voor advies. Op verzoek komt er een apothekersassistent bij u thuis.

Medicijnen in zakjes verpakt (Medicijnrol)
Voor wie zelf het overzicht niet meer heeft over alle medicijnen, biedt de apotheek bij u in de buurt de mogelijkheid om uw medicijnen per dag én per innamemoment in een zakje te laten verpakken. Dus een apart zakje voor de ochtend, de middag, de avond en de nacht. Zo is goed te controleren of de medicijnen zijn ingenomen. Een medicijnrol is ook handig voor familieleden of thuiszorg, wanneer zij uw medicatie regelen. Ook wanneer het uitdrukken van medicijnstrips lastig is, b.v. bij reuma of slecht zien, is een medicijnrol heel geschikt. In een persoonlijk gesprek in de apotheek of bij u thuis, kan de apotheek u uitleggen hoe het werkt.

24-uurs zorg
De Friese Apothekers werken samen om ook buiten de normale openingstijden van de apotheken de medicijn- en hulpmiddelenzorg te organiseren. In Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek en Dokkum zijn spoedapotheken gerealiseerd bij de DoktersWacht en ziekenhuizen, waar u goed terecht kunt op momenten dat uw eigen apotheek niet geopend is. Er is een structuur voor elektronische gegevensuitwisseling (LSP), zodat de actuele medicatiegegevens altijd beschikbaar zijn, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven. Meer informatie over het Landelijk Schakel Punt (LSP) vindt u op de website van VZVZ.