het bestuur

Voorzitter
Willem Jan Lampert, apotheker
Aandachtsgebied: externe relaties, relatie zorgverzekeraar, verenigingszaken
T 0561 612708
E apotheekdegriffioen@ezorg.nl

Secretaris
Renate Bosma – Grote Beverborg, apotheker
Aandachtsgebied: ketenzorg
T  0517 612708 
E  rbosma@franekerapotheken.nl

Penningmeester
Gert Jan Rozendal, apotheker
Aandachtsgebied: elektronische gegevensuitwisseling (LSP) 
T 0511 445050
E dorpsacker@ezorg.nl

 

 

 

Bestuurslid

Mark Drenth, apotheker
Aandachtsgebied: medicatieoverdracht/medicatieveiligheid, relatie zorgverzekeraar
T 0514 563888
m.drenth@apotheekdewaag.nl

Bestuurslid

Jouke de Jong, apotheker
Aandachtsgebied: communicatie, persvoorlichting
T 0512 510115
jedejong@pharmium.nl

Secretariaat

ondergebracht bij de Groninger Apotheken Vereniging
T 050 5493441
E info@frieseapothekers.nl